בחינת אמיר

בחינת אמיר

בחינת אמי"ר הינה בחינת מיון בשפה האנגלית המיועדת לצרכי סיווג רמת ידיעותיו של הנבחן בשפה האנגלית. סיווג הרמה מאפשר למוסדות הלימוד האקדמיים הפועלים בישראל לשבץ את הסטודנט בקורסי החובה או לפטור אותו מהם, וזאת בהתאם לתוצאות אליהן הוא הגיע במהלך הבחינה.

מבנה הבחינה

בחינת אמיר מורכבת משלושה חלקים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. בכל אחד מהחלקים מופיעות מספר שאלות המתייחסות לקטע קריאה מסוים המופיע במבחן ועליו הנבחן נדרש להיבחן. לכל אחד משלושת חלקי המבחן מוקצב זמן נתון המיועד לצרכי מתן מענה. משך הזמן המוקצב למענה לכל חלק הינו בין 20 ל-25 דקות, כאשר היקף השאלות המופיעות בכל חלק מותאמות למשך הזמן העומד לרשות הנבחנים. אחת מהדרכים היעילות ביותר לצרכי הכנה לקראת מבחני אמיר היא באמצעות קורס אמיר החושף בפני הסטודנטים את מבנה הבחן באמצעות מבחן אמיר לדוגמא עליו הם נדרשים להיבחן במהלך הקורס.

קורסי אמיר מאפשרים לכל אחד ואחת מכם להכיר לעומק את שלושת חלקי המבחן ואת סוגי השאלות העלולים להופיע בכל חלק. כמו כן, הקורס מקנה לסטודנטים את הטכניקות היעילות ביותר לצרכי מתן פתרון לשאלות הבחינה. קורסי אמיר אותם מומלץ לקיים מספר שבועות לפני מועד הבחינה, מיועדים לכל אחד ואחת מכם העתיד לעבור בחינת מיון באנגלית לצורך לימודיו האקדמיים.

מוסדות הלימוד האקדמיים בישראל, משתמשים בבחינת אמיר כאמצעי לקביעת רמת האנגלית של הנבחן. ברוב המקרים, תוצאות מבחן אמיר וציוני הבחינה משמשים לצרכי קביעת החלטה בדבר חיוב הנבחנים בלימודי אנגלית, או לחילופין, במתן פטור מלימודי אנגלית. במקרים מסוימים, תוצאות הבחינה משמשות כקריטריון קבלה ללימודים אקדמיים. הציון הכללי בבחינת אמיר נע בין 150 ל-250 נקודות, כאשר סכום התשובות הנכונות בכל אחד משלושת חלקי הבחינה מהווה את חישוב ציוני הגלם.

חלק מהקורסים מקצועיים לקראת הכנה למבחני אמיר משלבים בתוכם מכינה המיועדת לצרכי שיפור יכולות הקריאה ואוצר המילים. קורסים אלו מתקיימים בקבוצות לימוד קטנות והם משלבים בתוכם סימולציות ותרגולים באמצעות מבחן אמיר לדוגמא. התרגול הרב מתפרס לאורך כל תקופת הקורס, כאשר משך הלימודים בקורסי ההכנה אורך בממוצע בין חודשיים לשלושה. קורס אמיר מהווה כיום קורס הכנה הכרחי עבור כל אחד ואחת מכם העומדים לקראת מבחן אמיר באחד ממוסדות הלימוד האקדמיים בישראל. הכנה אופטימאלית לבחינה, תאפשר גם לכם לשפר בצורה ניכרת את הציון ותגדיל באופן משמעותי את סיכוייכם לקבלת פטור משיעורי חובה באנגלית במהלך תקופת הלימודים.