קורסים מקצועיים עבור עובדים

קורסים מקצועיים עבור עובדים

קורסים מקצועיים לעובדים מהווים מרכיב חשוב ביותר ברצון ובמאמץ לשמר אותם בחברה או בארגון, לבסס ולהעמיק את הקשר שלהם ואת מחויבותם, להעניק להם תחושה כי הם חשובים לארגון ומוערכים בו, ואשר יציאתם לקורסים ולהשתלמויות מהווה את אחת ההוכחות לכך.

יש מנהלים המקפידים לקיים השתלמויות והעשרות מקצועיות תקופתיות – הם מחוץ לארגון והן בתוכו. יש חברות מקצועיות המקיימות הדרכות לארגונים במגוון תחומים. הדרכת עובדים בארגון מהווה תרומה חשובה ביותר לשיפור התפקוד,  לייעול תהליכים, למיצוי מרבי של הפוטנציאל הגלום בכל אחד ואחת מהעובדים.

הדרכת מנהלים אף היא חשובה ביותר, היות שלתפקוד מנהלים יש השפעה ישירה על עבודת הכפופים להם, בעיקר על תפוקותיהם. לכל מנהל יש אינטרס ברור להעשרה ולהעצמה של העובדים, לכן פיתוח עובדים באמצעות הדרכות וקורסים מקצועיים מהווים חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית הרווחת בחברה.

חשיבותו של פיתוח צוות

אין צורך להכביר מלים על חשיבותה ועל יעילותה של עבודת צוות. מעצם העובדה כי צוות מורכב מפרטים ובהינתן השוני הטבעי בין בני אדם, פיתוח צוות הוא תנאי כמעט הכרחי לתרומה מרבית ומיטבית של כל עובד במסגרת הצוות.  הדרכת עובדים המתמקדת בפיתוח צוותים מאפשרת לכל מערכי הארגון ליצור סינרגיה בין מרכיביו.

הדרכות לארגונים יכולות להיעשות, בין השאר, גם במסגרת לא פורמלית, כגון יום גיבוש המשלב את המהנה עם המועיל הרצאה מעניינת (שלא באה, כמובן על חשבון הדרכת עובדים בארגון הנעשית במסגרת מסודרת, בעלת ערך מוסף, חווייתי אף היא מהווה תרומה חשובה.

פיתוח עובדים והעשרתם הם  אינטרס מובהק של הנהלת חברות וארגונים. עובד מוערך, שמושקע בו מאמץ ומשאבים לשיפור ולשדרוג יכולותיו המקצועיות יהיה, כצפוי, עובד מסור ומחויב יותר. התועלת של עלות ההדרכה וההכשרה שלו תבוא לידי ביטוי הן בטווח המידי והן בטווח הארוך.

חשיבותו של מערך הדרכות מובנה

מערך הדרכות הכולל הדרכת מנהלים, הדרכת עובדים, פיתוח צוותים – כל מה שמהווה ביטוי לייחוס חשיבות רבה למשאב האנושי בארגון  – עשוי לשפר את תפקוד העובדים ואת ביצועיהם באופן משמעותי. אין ספק כי חברות וארגונים שבו נושא ההדרכות מתבצע באופן רציף, מובנה ושיטתי, לרבות הקצאת משאבים ייעודיים לנושא זה, זוכים ליתרונות יחסיים לעומת חברות וארגונים שבהם  לא מיוחסת לו אותה חשיבות.

קורסים מקצועיים עבור עובדים מהווים חלק בלתי נפרד מהצורך בלימוד ובהשתלמות מתמידים, כדי להיות עם האצבע על דופק הקדמה, כדי להיות מעודכנים ורלוונטיים, כדי לספק את המענה הנדרש בתחום המוצר או השירות.

קורסים לעובדים הם WIN-WIN למערכת ולפרט. התועלת היא הדדית. הרווח הוא של כולם. השקעה בעובדים אינה הוצאה אלא תשומה לצורך תפוקה. כך נכון להידרש אליה, כך נכון לראות אותה. הדרכת עובדים מהווה ערובה להגברת הזיקה והמחויבות שלהם לחברה ובמבחן התוצאה היא כדאית, מועילה ומשתלמת ביותר.